Kart over Klopp Båthavn

 

 

Her finner du et kart over båthavn.

Klikk på kartet for å laste ned et kart i stor skala.

 

 

 

www.kloppbat.com