Nyheter fra styret

 

 

09.02.20

Innkalling til årsmøtet 26. februar 2020

Klopp Båthavn inviterer herved alle medlemmer til årsmøte den 26. februar 2020 19:00. Møtet avholdes i lokalene til Vallø Båtforening.

Innkalling til årsmøte kan lastes ned her: Innkalling til Årsmøte

 

09.04.19

Protokoll fra årsmøtet 27 februar 2019

Protkoll fra årsmøte 27 februar 2019 kan lestes ned her: Årsmøte 2019

 

22.03.18

Protokoll fra årsmøtet 28 februar 2018

Protkoll fra årsmøte 28 februar 2018 kan lestes ned her: Årsmøte 2018

 

11.02.18

Innkalling til årsmøtet 28. februar 2018

Klopp Båthavn inviterer herved alle medlemmer til årsmøte den 28. februar 2018 19:00. Møtet avholdes i lokalene til Vallø Båtforening.

Innkalling til årsmøte kan lastes ned her: Innkalling til Årsmøte

 

3.05.17

MARKERING AV NYE KLOPP BÅTHAVN

Vi ønsker å markere at det nå er montert flytebrygger i hele Klopp Båthavn.

Markeringen vil skje:

Mandag 15. mai kl. 19:00

med enkel servering av grillpølse m/drikke fra Havnebua for alle båteiere i havnen.

Samme dag fra kl. 17-19 gjennomføres en dugnad i havnen med båteiere som disponererer plassene 1-32 (separat innkalling).

Vi ønsker alle båteiere i Klopp Båthavn velkommen til markeringen.

 

24.04.17

Protokoll fra årsmøtet 27 februar 2017

Protkoll fra årsmøte 27 februar 2017 kan lestes ned her: Årsmøte 2017

 

24.10.16

Protokoll fra ekstraordinært årsmøtet 19 oktober 2016

Protkoll fra ekstra årsmøte 19 oktober 2016 kan lestes ned her: Protokoll


Tegninger på ny havn kan lastes ned her:Tegninger

 

29.04.16

Protokoll fra årsmøtet 3 mars 2016

Protkoll fra årsmøte 3 mars 2016 kan lestes ned her: Årsmøte 2016.pdf

 

29.02.16

Innkalling til årsmøte 3 mars 2016

Dokumentene fra årets innkalling kan lastes ned her:
Årsmøte 2015.pdf
Årsberetning 2015.pdf
Årsresultat 2015.pdf
Balanse 2015.pdf

 

15.04.15

Protokoll fra årsmøtet 5 mars 2015

Protkoll fra årsmøte 5 mars 2015 kan lestes ned her: Årsmøte 2015.pdf

 

 

31.07.14

Ekstraordinært årsmøte 28 august.

Det er sendt ut innkalling til ekstraordinært årsmøte 28. august.

 

 

26.06.14

Ny havnesjef

Styret er glad for å informere om at Knut Vermund Kvilhaug har påtatt seg oppgaven som havnesjef i båthavna.

 

18.05.14

Nye oblater

Havnekomiteen starter i disse dager å sette nye oblater på alle båtene i havna. Andel-plasser får grønne oblater, leietakere røde. 

 

15.04.14

Justerte priser for bruk av kran i båthavna.

For båter som tilhører båthavna:  kr. 300.- pr. løft.

Fremmede båter:                        kr. 500.- pr. løft.

 

6.03.14

Årsmøte ble avholdt 5. mars. 46 medlemmer var representert på møtet.

Styrets forslag om å heve andelsinnskuddet med kr. 2000.-,  til kr. 6000.- ble vedtatt.

Etter forslag fremmet på møtet ble det også vedtatt å øke årlig havneavgift for alle leieplasser med kr. 500.-

 

 

13.02.14

 Innkalling til årsmøte distribueres i disse dager.


Innkallelse til Årsmøte


Klopp Båthavn innkaller herved alle medlemmer til årsmøte den 5. mars   2014 kl.1900

Møtet avholdes i lokalet til Vallø Båtforening.


Følgende står på dagsorden:

.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

 3. Årsberetning

 4. Regnskap

 5. Budsjett

 6. Fastsettelse av andelsinnskudd og havneavgifter

 7. Valg av tillitsvalgte. Følgende er på valg: Leder, kasserer, styremedlem, 2 varamenn, 2 revisorer og 2 medlemmer til valgkomite

 8. Godkjennelse av endringer i vedtekter

 9. Prosjekt ny havnebod, status og fremdrift.

    10. Innkommende forslag


Innsendte forslag må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet


 

Fortøyninger

Styret minner om at det er den enkelte båteier som har ansvar for å ordne fortøyningstau etc. før isen legger seg i båthavna.

 

12.06.13

Vakter!

Det er viktig at alle med båt i båthavna møter på oppsatte dager for vakt.

Sjekk mottatte vaktbrev og merk av datoene i kalenderen.

 

31.05.13

Havnekomiteen takker for fremmøte og meget god innsats på gårsdagens dugnad!

 

16.05.13

Dugnad 30 mai kl. 18.00

Det sendes i disse dager  ut innkalling til dugnad i båthavna

torsdag 30. mai kl. 18.00.

Denne gangen er det båteiere med plass fra 1 til 32 som kalles inn.

 

15.02.13

Ordinært årsmøte ble avholdt 14. februar. Ny i styret ble valgt Stian Martinsen (varamann).

Årsmøtet vedtok også at det skal bygges ny havnebod i båthavna.

 

20.01.13

Kjøring av bobleanlegg i havna.

Bobleanlegget vil bare  bli startet opp dersom det legger seg is ved utliggere på nordre brygge.

 

15.01.2013

Styret har gitt firmaet Oskar og Tormod Wike as oppdraget som gjelder  reparasjon/utbedring av søndre molo. Arbeidet vil starte når havna er isfri, og skal være avsluttet senest 1. mai.

 

01.01.2013

Styret ønsker alle medlemmer og leietagere i Klopp Båthavn et Godt Nytt År med håp om en fin båtsesong i 2013.

 

14.11.2012

Det ekstraordinære årsmøte vedtok nye vedtekter tilpasset Samvirkeloven. Nytt navn på organisasjonen er

Klopp Båthavn SA

 

23.10.2012

 

I disse dager sendes det ut invitasjon til ekstraordinært årsmøte 14. november kl. 19.00 i klubbhuset til Vallø Båtforening.

 

Agenda er som følger:

 

 1. Behandling av vedtektsendringer pålagt av Brønnøysundregisterene

 2. Orientering om arbeid med ny havnebod

 3. Orientering om arbeid med utbedring av molo

 

 

 

20.04.2012 

Utbedringsarbeider på søndre molo vedtatt på årsmøtet avventer godkjennelse fra Tønsberg Kommune ifm. arbeid i strandsonen.

www.kloppbat.com