Disponering av andelsplass i Klopp Båthavn

 

 

Dette skjema brukes av medlemmer som skal disponere andelsplass i Klopp Båthavn.

Melding om disponering av tidligere ubenyttet andelsplass må sendes innen 1. februar. Likeledes må melding om at plassen ikke vil bli benyttet gis innen samme frist.

Den båt det søkes plass for må tilfredsstille den type andelsplass man disponerer. Ingen i Klopp Båthavn har faste plasser og for best utnyttelse av havnen vil anvist plass kunne avvike fra tidligere plass.

Alle medlemmer er pliktig til å sette seg inn i de betingelser som gjelder for båthavnen.

 

 

Medlemmets navn
Fødselsår
Adresse
Postnummer
Poststed
E-postadresse
Telefon privat
Mobiltelefon
 
Båt
Type/fabrikkmerke
Registreringsnummer
Total lengde (Maks 28 fot)
Totale bredde (Maks 2,8 meter)
Dypgående
 
Annet
(uteligger/strøm/vann
tidligere plassnr.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

                                                                                 

www.kloppbat.com