Vaktordningen i Klopp Båthavn

 

 

 


Alle båteiere skal ha fått eget brev med angivelse av dato for når den enkelte er pålagt vakt i havna. Husk at det er den enkeltes ansvar å skaffe erstatning (bytte vakt eller skaffe  vikar) dersom en er forhindret fra å gjennomføre vakt.

 

Følgende personer har sagt seg villige til å ta andres vakter:

 

Steinar Bjerløv979 74 350
Mia Larsen478 49 910
Finn Tore Lie413 24 139
Bjørn Jørgensen900 54 112
Knut Gjersøe930 19 431
Bettine Granøe Takvam404 52 395

 

Dersom båteiier ikke møter eller ikke stiller med vikarvakt pålegges et gebyr på kr. 1 500,-

 

 

Gjeldende vaktinstruks

  1. Det skal alltid være 2 personer tilstede i vaktperioden.
  2. Vaktpersonell skal ha fylt 16 år.
  3. Vaktpersonell skal sammen gå inspeksjonsrunde til alle båtplasser minst en gang pr. time. De skal begge bære refleksvest som er utlagt i vaktbua. For øvrig skal vakten holde oppsyn med alle som beveger seg i området.
  4. Alle uvanlige forhold skal påtales og innføres i vaktprotokollen. Båter skal ikke ligge ved servicebrygge ut over den tid som er nødvendig for servicetiden. Nr og navn på båter på gjesteplass skal innføres i vaktprotokollen. Båter som har ligget på gjesteplass i mer enn 3 døgn skal bortvises av vakten.
  5. Vaktbua skal forlates i samme stand som du ønsker å finne den.
  6. Uteblir en vakt, ring en av de personer som er angitt på vaktliste for assistanse. (vent inntil ½ før du ringer).

 

 

Nøkkel til vaktbua finnes i nøkkelboksen, kode er sendt ut sammen med vaktbrev.

 

 

www.kloppbat.com