Søknad om leieplass i Klopp Båthavn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette skjema brukes for leieplass i Klopp Båthavn. Foretaket leier ut plasser på årsbasis for medlemmer som ikke skal bruke sin plass gjeldende år.

 

Styret tildeler årlig leieplasseri forhold til de båtplasser som er tilgjengelig. Styret vil så langt som mulig prioriterede leietakere som allerede er leietakere i båthavnen. Tildelt plass gjelder kun for den båt det er søkt for.

 

Søker er kjent med de betingelser som gjelder for båthavnen og at det koster kroner 200,- pr år å stå på venteliste.

 

Søkers navn
Fødselsår
Adresse
Postnummer
Poststed
E-postadresse
Telefon privat
Mobiltelefon
 
Båt
Type/fabrikkmerke
Registreringsnummer
Total lengde (Maks 28 fot)
Totale bredde (Maks 2,8 meter)
Dypgående
 
Annet
Søker er innforstått med at opplysningene fra søknaden lagres i foretakets registre iht. vedtektene § 6.
 

 

 

 

 

 

 

www.kloppbat.com